CEO Thái AiTi, Hồ Hữu Thái, thaiaiti chia sẻ kiến thức tâm huyết

CEO ThaiATi - Người lãnh đạo như một tài xế xe bus

    "Người lãnh đạo như một tài xế xe bus, biết mình phải đi đâu, đi như thế nào, lựa chọn người nào lên xe của mình và sắp xếp họ ngồi ở vị trí nào.
    Vai trò của người lãnh đạo là phải chọn đúng người lên xe, giao đúng việc, cho họ thấy hàng trình và đích đến của chuyến đi để họ cảm thấy hào hứng, có mong muốn đóng góp và cống hiến"Không có nhận xét nào: