CEO Thái AiTi, Hồ Hữu Thái, thaiaiti chia sẻ kiến thức tâm huyết

ThaiAiTi chia sẻ về Chìa khóa thành công nằm ở sự khác biệt

    Chìa khóa thành công nằm ở sự khác biệt từ trong suy nghĩ. Nếu muốn chiến thắng hãy làm khác đi...
    Dẫu hôm nay, phải đánh tuổi thanh xuân để đổi lấy những ước muốn cho ngày mai.
    "Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ"
    CEO ThaiAiTi chia sẻ
Không có nhận xét nào: