CEO Thái AiTi, Hồ Hữu Thái, thaiaiti chia sẻ kiến thức tâm huyết

Hãy cứ di khi ta còn trẻ

    Khi ta còn trẻ, còn khỏe, còn nhiệt huyết thì hãy cứ “xách ba lô lên và đi” . Bởi khi về già, chúng ta chẳng còn muốn xách ba lô lên đâu. Vì nó quá nặng!


    Nhưng nhớ là phải trở về đấy nhé!

Không có nhận xét nào: