CEO Thái AiTi, Hồ Hữu Thái, thaiaiti chia sẻ kiến thức tâm huyết

ThaiAiTi ký hợp đồng thiết kế website Công ty nội thất Quang Anh

    ThaiAiTi ký hợp đồng thiết kế website Công ty nội thất Quang Anh, nội dung hợp đồng phía Công ty nội thất Quang Anh yêu cầu thiết kế Website với mục đích kinh doanh mặt hàng kính ốp bếp, vách kính tắm trên Internet. Từ đó kỹ thuật bên Công ty Thái AiTi đã tư vấn nhiều chiến lược Marketing Online nhằm quảng bá thương hiệu và tiếp cận khách hàng đạt hiệu quả cao nhất.Không có nhận xét nào: