CEO Thái AiTi, Hồ Hữu Thái, thaiaiti chia sẻ kiến thức tâm huyết

CEO Thái AiTi cấp chứng nhận cho học viên hoàn thành khóa học thiết kế web bằng WORDPRESS tại Hà Nội

  CEO Thái AiTi cấp chứng nhận cho học viên hoàn thành khóa học thiết kế web bằng WORDPRESS tại Hà Nội. Ngày 15-01-2017  Học viên: Nguyễn Đình Văn
  Sinh năm: 1993
  Quê quán: Bắc Ninh

  Đã tham dự và hoàn thành đạt kết quả xuất sắc trong chuyên đề đào tạo Chuyên Gia lập trình phần mềm Website với Wordpress.

  CEO Thái AiTi cấp chứng nhận tại Văn Phòng Công ty Thiết kế website Linh Đàm


Không có nhận xét nào: