CEO Thái AiTi, Hồ Hữu Thái, thaiaiti chia sẻ kiến thức tâm huyết

Từng chặng đường dài mà ta qua, Giờ ngồi một mình lại thấy nhớ

    Từng chặng đường dài mà ta qua 
    Giờ ngồi một mình lại thấy nhớ
Không có nhận xét nào: