CEO Thái AiTi, Hồ Hữu Thái, thaiaiti chia sẻ kiến thức tâm huyết

Kinh Doanh ĐỪNG..."ăn xổi ở thì" sẽ chóng tàn.

    Tôi vẫn túc tắc làm mọi thứ 1 cách chu tất. Không vội vàng trong từng bước đi. cứ từ từ theo chiến lược.
    ĐỪNG..."ăn xổi ở thì" sẽ chóng tàn.
    Tuổi trẻ thích có mỳ ăn liền, Biểu hiện của tư duy chiến thuật là "chộp" và "giật"... cứ cái gì dễ xơi là ta múc thôi... Không tài nào nhìn xa được. 
    Câu nói của THÀY TÔI dậy và bây giờ tôi vẫn thường nói với các nhân sự của mình: "Khổ trước Sướng sau" .Bạn nào biết chấp nhận thua ở hiện tại...Đó mới là cao thủ.
    "Cá cứ ăn kiến đi, nhưng sẽ có lúc kiến ăn cá. Và chắc chắn sẽ là như thế."

Không có nhận xét nào: