CEO Thái AiTi, Hồ Hữu Thái, thaiaiti chia sẻ kiến thức tâm huyết

12:50 - 26/05/2017

Đường còn dài. Bầu trời còn rộng.

    Đường còn dài. Bầu trời còn rộng. 
    Càng cao danh vọng, càng dầy gian nan.Không có nhận xét nào: