CEO Thái AiTi, Hồ Hữu Thái, thaiaiti chia sẻ kiến thức tâm huyết

Đường còn dài. Bầu trời còn rộng.

    Đường còn dài. Bầu trời còn rộng. 
    Càng cao danh vọng, càng dầy gian nan.Không có nhận xét nào: