CEO Thái AiTi, Hồ Hữu Thái, thaiaiti chia sẻ kiến thức tâm huyết

Cách Dùng Tiền Để Đạt Được Mục Tiêu

    Người ta dùng tiền gửi ngân hàng, mua nhà, mua xe. 
    Còn tôi dùng tiền mua sắm đồ nghề.
    Thế nên mãi chẳng giàu...
    #tramystudioKhông có nhận xét nào: