CEO Thái AiTi, Hồ Hữu Thái, thaiaiti chia sẻ kiến thức tâm huyết

Ekip Trà My Studio và chặng đường phát triển tương lai

  Ekip Trà My Studio vẫn đang thầm lặng cho ra những sản phẩm để đời. 
  Sự nghiệp kiếm tiền đang còn ở phía trước. 
  Ngoài là ceo Công ty Công nghệ & Truyền thông Thái AiTi, mình vẫn đang là Founder, kiêm cameraman cho Trà My Studio, dẫn dắt bao giờ đủ tầm sẽ trao lại cho người xứng tầm quản lý nhé Ngô Thị Chinh cứ chờ đi.
  - Hệ thống trực thuộc CTY Thái AiTi: thaiaiti.com
  1. web5c.com 
  2. tramystudio.com
  3. chienluocmarketing
  4. Academy
  5. tapchivbiz.com
  6. tiemdoquyong.com
  7. itcafe
  Bao giờ mỗi nhánh đủ tầm với, chúng tôi sẽ cho các bạn thấy chúng tôi thực sự là ai. Giờ mọi thứ tạm gọi là trong quá trình khởi động.Không có nhận xét nào: