CEO Thái AiTi, Hồ Hữu Thái, thaiaiti chia sẻ kiến thức tâm huyết

Người Thông Minh hay Người Trí Tuệ mới là sáng suốt


    - NGƯỜI THÔNG MINH: Chủ trả lương 5 triệu, thì làm việc đúng 5 triệu, không hơn không kém. Bởi vì sợ mình thiệt, tự khổ mình. 10 năm sau vẫn là 5 triệu, khiến mình mãi mãi thiệt.

    - NGƯỜI TRÍ TUỆ: Chủ trả lương 5 triệu, đồng ý bỏ ra công sức làm 10 triệu, không sợ mệt, không sợ khổ, bởi vì học được nhiều hơn là kiếm được, rất vui vẻ. Vài năm sau, người trí tuệ lấy được lương 50tr triệu, và bắt đầu lên giám đốc, người thông minh vẫn ở vị trí cũ.

    P/s: Cố gắng hết sức trong mọi công việc không bao giờ là thiệt thòi. Đừng bao giờ hỏi người khác đã làm được gì cho bạn mà hãy tự hỏi mình đã làm được gì cho người khác.

Không có nhận xét nào: