CEO Thái AiTi, Hồ Hữu Thái, thaiaiti chia sẻ kiến thức tâm huyết

Xây hệ thống kinh doanh như xây 1 công trình nhà ở

    Xây hệ thống kinh doanh như xây 1 công trình nhà ở.
    Xây lsao mấy chục năm sau nó vẫn còn dùng ngon và tiện ích.
    Muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, làm là phải chất, có tính ổn định và bền lâu. Nên vào thời điểm chuẩn bị có thể sẽ rất khó khăn. 
    ---> Muốn đi 1 chặng đường dài, cần phải chuẩn bị chu tất mọi thứ.
Không có nhận xét nào: