CEO Thái AiTi, Hồ Hữu Thái, thaiaiti chia sẻ kiến thức tâm huyết

Thành công không dành cho kẻ thiếu tầm nhìn và sự kiên trì.

    Thành công không dành cho kẻ thiếu tầm nhìn và sự kiên trì.
    Muốn thành công, hãy đi theo những người thành công!!! 
    - Đố ai tìm được list danh bạ đt của tôi có người ít tuổi hơn. 
    Muốn đạt được mục tiêu, trước tiên bạn phải suy nghĩ tích cực và tin tưởng vào những gì bạn làm. Suy nghĩ đúng đắn, hành động chính xác, không gì có thể ngăn cản bạn thành công. Sự đấu tranh là thành phần không thể thiếu làm nên thành công. Mọi thứ đều bắt nguồn từ chính bạn, do bản thân bạn. Tầm nhìn của bạn ảnh hưởng đến mọi chuyện, số phận sẽ thúc đẩy bạn tiến lên.

Không có nhận xét nào: