CEO Thái AiTi, Hồ Hữu Thái, thaiaiti chia sẻ kiến thức tâm huyết

NGƯỜI Ở ĐÂU, SINH RA PHẢI Ở ĐÓ và CHẾT ĐI CŨNG PHẢI Ở ĐÓ

  NGƯỜI Ở ĐÂU - SINH RA PHẢI Ở ĐÓ - CHẾT ĐI CŨNG PHẢI Ở ĐÓ !!! 
  Những nơi khác chỉ là nơi ta để lại dấu chân.
  Cứ thế mà hành trình, Bất kỳ nơi đâu cũng có điều kỳ diệu, nhưng chẳng nơi đâu sánh bằng nơi mẹ đẻ. 
  Tôi sinh ra và lớn lên, trưởng thành được, thì mọi thế hệ sau cũng vậy. Đó chính là lời nguyền khi ta vẫn còn hơi thở.
  --> Con người đã được tạo hóa, ắt có duyên số.
  --> Ngày xưa Việt Nam đánh thắng giặc ngoại xâm, ko phải vì súng ống hiện đại, mà vì tinh thần, và cốt lõi là đứng trên đất nước của chính mình. 
Không có nhận xét nào: